สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทยเครือข่าย ต.ท่าสว่าง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 13
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวเจ้าหอมนิล

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

88 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สอบถาม / โทร

คุณ นายธเนษฐ ทองฝอย / 089-7189637

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน