เกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักบุ้ง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์บ้านหนองผักบุ้ง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 448
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 37
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข15
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

76 ม.19 ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

สอบถาม / โทร

คุณ นายประโยชน์ มีอยู่ / 089-5800159

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน