กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบยั่งยืน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษแบบยั่งยืน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 315
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 14
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

27/2 ม.6 ต.เมืองที อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

สอบถาม / โทร

คุณ นายธงชัย ธุนารุช / 081-7962532

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน