วิสาหกิจชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์ (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนทหารกองหนุนอำเภอศรีณรงค์ (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลูกควาย)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 388
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP (Q)
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

53/3 ม.9 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายอดิศักดิ์ ศรีอนุช / 081-0763503

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน