ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 565.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 41
มาตรฐานที่ได้รับรอง : มาตรฐานอินทรีย์ PGS
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

59 ม.10 ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาวลำใย ฉวีทอง / 097-3428072

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน