ธนาคารข้าวบ้านกระเทียม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ธนาคารข้าวบ้านกระเทียม

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 700
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 31
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

Facebook Link

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

138 ม.1 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นางทิวาวรรณ สางาม / 093-8387249

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน