การส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตำบล ตาเบา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

การส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ตำบล ตาเบา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 275
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

11 ม.11 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นายกิตติศักดิ์ ทองหาว / 089-6266676

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน