วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีวิถีกันตวจระมวล

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวพันธุ์ดีวิถีกันตวจระมวล

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 770
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 77
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.3 ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

สอบถาม / โทร

คุณ นางประยอง หงษ์อินทร์ / 097-3305141

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน