เกษตรกรทำนาโนนสง่า

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรกรทำนาโนนสง่า

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 1225
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 66
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

35/2 ม.8 ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายปั๋น เกี๋ยงเถิน / 062-1893507

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน