วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไทรงาม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโคกไทรงาม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 290
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

166 ม.12 ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายจินดา สังเกตกิจ / 061-4298971

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน