กลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองแวง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มปลูกข้าวบ้านหนองแวง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 262
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

138/1 ม.1 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150

สอบถาม / โทร

คุณ นายชัยณรงค์ ยาจิตร / 081-2656919

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน