วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง หอมดอกฮัง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมือง หอมดอกฮัง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

18 ม.4 ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร 47230

สอบถาม / โทร

คุณ นายนฤทธิ์ ไชยรักษ์ / 063-6362797

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน