วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 270
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 27
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

31 ม.6 ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร 47150

สอบถาม / โทร

คุณ นางสุพรรณี ร่มเกษ / 084-7962878

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน