กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 1

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 1

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 267
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 14
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นายทองใบ มาลำโกน / 080-7247890

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน