กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 4

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 4

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 273
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 16
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นางขวัญจิต ยาดิบ / 095-3791956

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน