กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 5

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มบัวใหญ่มั่นคงตลาดเฉพาะ 5

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 309
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

สอบถาม / โทร

คุณ นางปราณี ภูศิริฤทธิ์ / 098-2309066

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน