วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำนาเกษตรอินทรีย์ยายแย้มวัฒนา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทำนาเกษตรอินทรีย์ยายแย้มวัฒนา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 114.75
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 6
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.10 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170

สอบถาม / โทร

คุณ นาง นารี พรหมบุปผา / 093-1622964

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน