วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจอม

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านจอม

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 360
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 20
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

43 ม.7 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160

สอบถาม / โทร

คุณ นายสมจิต ประจันบาล / 083-365980

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน