กลุ่มแปลงใหญ่ ต.ส้มป่อย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มแปลงใหญ่ ต.ส้มป่อย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 699
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 66
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.9 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160

สอบถาม / โทร

คุณ นาย บุญเพ็ง ศรีนวล / 096-2248699

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน