วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวสู่อาเซียน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวสู่อาเซียน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 287
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 28
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

422 ม.5 บ้านคำสว่าง ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 48000

สอบถาม / โทร

คุณ นาย วุฒินัน ธีระสีหนาถ / 081-9323213

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน