กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านขวางคลี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านขวางคลี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 304
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 26
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

52 ม.10 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

สอบถาม / โทร

คุณ นาย เยาว์ โทรัตน์ / 061-1427584

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน