ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 299
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 12
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวสันป่าตอง 1

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

7 ม.2 ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาว เจตสุดา ชินบูรณ์ / 087-0346151

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน