ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 2

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 2

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 217
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 11
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

211 ม.10 บ้านนาล้อม ต.นาหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม 48190

สอบถาม / โทร

คุณ นาง สังข์ทอง ชินบูรณ์ / 098-1849484

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน