ข้าวพื้นเมืองตำบลฝั่งแดง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวพื้นเมืองตำบลฝั่งแดง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 202
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 22
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

18/4 ม.3 ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

สอบถาม / โทร

คุณ นาง อุบล บุปผาชาติ / 093-3195149

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน