วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้อง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวกล้อง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 208
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

80 ม.3 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140

สอบถาม / โทร

คุณ นาง สุดสดา ซองสิริ / 093-49387789

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน