เกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 อูนนา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

เกษตรอินทรีย์ยุค 4.0 อูนนา

image

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 279
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 12
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • กข6
  • กอใหญ่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

44 ม.4 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180

สอบถาม / โทร

คุณ นาย ชัยรัตน์ พลภักดี / 085-9209372

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน