กลุ่มข้าวแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต.นาถ่อน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวแปรรูปข้าวอินทรีย์ ต.นาถ่อน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 281
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 32
มาตรฐานที่ได้รับรอง : อินทรีย์
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

92 ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

สอบถาม / โทร

คุณ นางสาว พรธิพา สมจันทร์ / 087-8646584

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน