ศพก.อำเภอรามัน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศพก.อำเภอรามัน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 300
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

41/3 ม.1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 95140

สอบถาม / โทร

คุณ นาย มะเซ็ง ดอเลาะเจ๊ะแต / 087-2900948

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน