กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มส่งเสริมการผลิตข้าวพื้นเมือง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 100
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 25
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160

สอบถาม / โทร

คุณ นางดวง ช่วยเมือง / 087-2945530

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน