กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรทำนาตำบลปะโค

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 323
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.1 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140

สอบถาม / โทร

คุณ นาย ดอแม สามะ / 089-2976847

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน