กลุ่มทำนาตำบลควน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มทำนาตำบลควน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 125
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 15
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่
  • หอมปทุม

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.3 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94190

สอบถาม / โทร

คุณ นางโสภี สังผอม / 088-3968269

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน