กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมะมุ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวไร่ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลมะมุ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 616
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 38
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

บ้านคลองวัน ม.5 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110

สอบถาม / โทร

คุณ นางวนิดา เพชรดำ / 091-6487608

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน