กลุ่มวิถีชุมชนคนทำข้าวไร่อำเภอเวียงสระ

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิถีชุมชนคนทำข้าวไร่อำเภอเวียงสระ

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 150
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 15
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

28/18 ม.12 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190

สอบถาม / โทร

คุณ นาย วีระศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ / 085-7974855

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน