ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลทุ่งนุ้ย

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 116
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 23
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.12 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130

สอบถาม / โทร

คุณ นาย อาแมน สาแล๊ะ / 086-2978525

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน