กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่บ้านคลองยาง อ.เกาะลันตา

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 200
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

บ้านคลองยาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120

สอบถาม / โทร

คุณ นายโกสน จำปาดะ / 081-4764459

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน