กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มข้าวไร่ดอกข่าบ้านกลาง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 191
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 34
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

27/11 ม.1 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

สอบถาม / โทร

คุณ นายไมตรี เจียมรา / 089-0925988

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน