กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (2)

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มทำนาบ้านดอนทราย (2)

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 92.25
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 21
มาตรฐานที่ได้รับรอง : GAP
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.4 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120

สอบถาม / โทร

คุณ นางหนูลอบ แก้วเพ็ง / 093-7474603

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน