วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ.เชียงใหม่

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : -
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : -
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

112 หมู่ 4 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

สอบถาม / โทร

คุณ นายอำมร / 080-0348519

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน