บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บริษัท ไทยสมบูรณ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จังหวัดลพบุรี

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

45 ม.1 ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

สอบถาม / โทร

คุณ นายเจษ นิ่มสุวรรณ์ / 081 4440183

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน