บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

333 หมู่ 7 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

สอบถาม / โทร

คุณ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด / 02-508-3905

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน