กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ ตำบลหนองฉาง

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) : 329
มีจำนวนสมาชิก (ราย) : 30
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :
  • ขาวดอกมะลิ 105
  • ข้าวขาวปทุมธานี
  • ข้าวสินเหล็ก
  • ข้าวไรซ์เบอร์รี่

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

57/2 หมู่ 8 ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

สอบถาม / โทร

คุณ นายสาคร ปากเกล็ด / 097-0964750

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน