กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว มวลชน

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรใสยาว มวลชน

มีพื้นที่ปลูกรวม (ไร่) :
มีจำนวนสมาชิก (ราย) :
มาตรฐานที่ได้รับรอง :
พันธุ์ข้าวที่ปลูก :

รายการผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

ช่องทางการจำหน่ายแบบออนไลน์

เว็บไซต์

Website

Facebook Page

ข้อมูลติดต่อกลุ่ม

ที่อยู่

ม.9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สอบถาม / โทร

คุณ ประธานกลุ่ม / 0644746206

อีเมล / ไลน์ไอดี

/

ช่องทางการจำหน่ายแบบออฟไลน์

ด้านบน