ตลาดนัด มสธ. 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียด

วันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์ 8.00-16.00 1 ราย 

ที่อยู่

ใต้อาคารวิชาการ 3 มสธ. นนทบุรี 

ที่ตั้งรายการสินค้า