Farmer’s Market ห้องสมุดฟื้นบ้าน ย่านเวียงเชียงใหม่ 

imageเกี่ยวกับร้านค้ารายละเอียด

ศุกร์ บ่าย (เพิ่งเปิด 2558) 

ที่อยู่

เชียงใหม่ 

ที่ตั้งรายการสินค้า