คนกรุงเทพกับความชอบข้าวเหนียว

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

คนกรุงเทพกับความชอบข้าวเหนียว

image

ในเทศกาลข้าวไทย นอกจากจะมีข้าวหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกชิมเลือกซื้อกันแล้ว ยังได้มีการจัดชิมข้าวกันด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมชิม 50 ราย และมีสายพันธุ์ข้าวให้เปรียบเทียบกัน 4 สายพันธุ์คือ ข้าวเหนียว กข.6 (ซึ่งปลูกกันมากที่สุด) ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียวเขาวง และข้าวเหนียวลืมผัว

ผลปรากฎว่า

ในด้านรูปลักษณ์ ข้าวเหนียวลืมผัว มาอันดับ 1 ครับ ตามมาด้วยข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียว กข 6 และข้าวเหนียวเขาวง ตามลำดับ

แต่ในด้านกลิ่น ข้าวเหนียวเขาวง แซงมาเป็นอันดับ 1 ตามมาด้วยข้าวเหนียวลืมผัวและข้าวเหนียวเขี้ยวงู สูสีกัน ส่วนที่น้อยสุดคือ ข้าวเหนียว กข. 6

ในด้านของความนุ่ม ข้าวเหนียวเขาวงมาอันดับ 1 ตามมาด้วยข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเหนียว กข. 6 และข้าวเหนียวลืมผัวตามลำดับ

เมื่อสอบถามว่า ข้าวเหนียวชนิดใดเหมาะที่จะทานกับหมูปิ้ง? (มีหมูปิ้งให้ลองชิมประกอบด้วย) ปรากฎว่า ร้อยละ 48 ตอบข้าวเหนียวเขาวง ร้อยละ 22 ตอบว่า ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ร้อยละ 20 ตอบว่าข้าวเหนียว กข. 6 และร้อยละ 10 ตอบว่าข้าวเหนียวลืมผัว

พอสอบถามว่า ข้าวเหนียวชนิดใดเหมาะที่จะทานกับส้มตำมากที่สุด (มีส้มตำให้ทานประกอบด้วย) ปรากฎว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงู มาอันดับ 1 ที่ร้อยละ 32 ตามมาติดๆ ด้วยข้าวเหนียวเขาวงร้อยละ 28 ข้าวเหนียว กข. 6 ร้อยละ 22 และข้าวเหนียวลืมผัวร้อยละ 18

 

เมื่อสอบถามข้อสรุปว่า ผู้ชิมชอบข้าวเหนียวชนิดใดมากที่สุด? ร้อยละ 42 ตอบข้าวเหนียวเขาวง ร้อยละ 30 ตอบข้าวเหนียวเขี้ยวงู และผู้ชิมชอบข้าวเหนียวลืมผัวและข้าวเหนียว กข. 6 เท่ากันที่ร้อยละ 14

และเมื่อแจ้งราคาให้ผู้ชิมทราบ ผู้ชิมร้อยละ 68 ยืนยันว่าตนจะชอบและเลือกข้าวเหนียวชนิดเดิม ส่วนที่เปลี่ยนส่วนใหญ่จะหันมาทานข้าวเหนียวเขาวงและข้าวเหนียวเขี้ยวงู

 

กล่าวโดยสรุป ความนุ่มดูจะเป็นจุดสำคัญในการเลือกของผู้ชิมในกรุงเทพฯ แต่ผู้ชิมในกรุงเทพฯ ก็มีความชอบที่แตกต่างกันมากพอสมควร และพร้อมจะจ่ายให้ได้ทานข้าวเหนียวที่ตนชอบ ตรงจุดนี้ จึงเหมาะมากๆ ที่จะทำการตลาดแบบแบ่งกลุ่มและเจาะกลุ่มเป้าหมายตามสายพันธุ์และความชอบของผู้บริโภคต่อไป

ที่มาข้อมูล  ผลการทดสอบทาประสาทสัมผัสความชอบข้าวเหนียว งานเทศกาลข้าวไทย จำนวนผู้ทดสอบ 50 ราย เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ

 

ด้านบน