ผลการทดสอบประสาทสัมผัส

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ


ผลการทดสอบประสาทสัมผัส

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวขาวและข้าวสี

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวขาวและข้าวสี

อ่านต่อ

ความชอบข้าวโภชนาการของคนกรุง

ความชอบข้าวโภชนาการของคนกรุง

อ่านต่อ

ข้าวหอมแอบซ่อนโภชนาการ

ข้าวหอมแอบซ่อนโภชนาการ

อ่านต่อ

คนกรุงเทพกับความชอบข้าวเหนียว

คนกรุงเทพกับความชอบข้าวเหนียว

อ่านต่อ

ผลการทดสอบทาประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคข้าวอ่อนหวาน

ผลการทดสอบทาประสาทสัมผัสกับผู้บริโภคข้าวอ่อนหวาน

อ่านต่อ

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวเหนียวคู่กับอาหารอื่น

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสความชอบที่มีต่อการบริโภคข้าวเหนียวคู่กับอาหารอื่น

อ่านต่อ

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคและความยินดีจ่าย

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภคและความยินดีจ่าย

อ่านต่อ