ราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ชื่อกลุ่ม ชื่อผลิตภัณฑ์ ราคา ติดต่อกลุ่ม
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน ข้าวสังข์​หยด​ 80 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสังข์หยดตำบลตำนาน ข้าวสังข์​หยด​ 80 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง โจ้กจากข้าวหอมมะลิ โจ้กจากข้าวกล้องสามสี ผงข้าวกล้องชงดื่มผสมธัญญาพืช ราคา โจ้ก 35 บาท ผงชงดื่ม ราคา 79 บาท ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวหอมมะลินครคง ข้าวหอมมะลิ 50 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านห้วยรอบ โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป 12บาท/1ซอง ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 70 บาท ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 70 บาท ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 5 กิโลกรัม 165 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวขาวชัยนาท 95 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวขาวอ่อน 140 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าว กข 43 ขนาด 2 กิโลกรัม 75 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท ขนาด 2 กฺโลกรัม 75 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าว กข 43 ขนาด 1 กิโลกรัม 40 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวหอมมะลิ 45 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวกล้องขาวเจ๊ก ขนาด 1 กิโลกรัม 50 ติดต่อ
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำกัด ข้าวกล้องขาวเจ๊ก ขนาด 2 กิโลกรัม 90 ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 70 ฿ ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา ข้าวหอมมะลิซ้อมมืออินทรีย์ 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา ข้าวไรซ์เบอรี่ซ้อมมืออินทรีย์ 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ บ้านป่าเปา ข้าวหอมมะลิซ้อมมืออินทรีย์ 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย ข้าวหอมมะลิ 105 / Hom Mali Rice 105 120 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 / Hom Mali Brown Rice 105 150 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย ข้าวกล้องสามสี / Trio Brown Rice 150 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวนาธรรมชาติ จ.เชียงราย ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 150 ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 10 Kg. 400 ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 5 Kg. 220 ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวหอมมะลิ 5% ขนาด 5 Kg. 210 ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวหอมมะลิ 100% ขนาด 2 Kg. 85 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ ข้าวไรส์เบอร์รี่ 1 กิโลกรัม 60 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ ข้าวกล้องมะลิ 1 กิโลกรัม 50 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนขี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ ข้าวผสมไร์เบอร์รี่กับกล้องมะลิ 1 กิโลกรัม 55 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวปลอดสารพิษตำบลชอนไพร ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ อินทรีย์ 80 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวซ้อมมือไรซ์เบอร์รี่ Riceberry Semi-milled Rice 90 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวซ้อมมือทับทิมชุมแพ Tubtim Chumpare Semi-milled Rice 120 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวกล้องมันปู Mun Phu Brown Rice 1 Kg. 120 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวซ้อมมือมันปู Mun Phu Semi-milled Rice 1Kg. 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวเหนียว กข6 Sticky Rice 1 Kg. 50 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวเหนียวก่ำ Khum Black Sticky Rice 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวทิพย์ช้าง ข้าวซ้อมมือทับทิมชุมแพ Tubtim Chumpare Semi-milled Rice ถุง 1 kg 150 ติดต่อ
กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ข้าวมะลินิลอินทรีย์ 1 กก. 100 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ข้าวฮางยอดทิพย์ 70 ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพราะรักกสิกรรม ข้าวหอมปทุมธานี 50 ติดต่อ
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ข้าวสังข์หยด ข้าวกล้อง (แบบกล่อง) 80 ติดต่อ
กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีพนางตุง ข้าวสังข์หยด (ข้าวกล้อง) 70 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียวแดง ุ60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียว กข.6 50 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิแดง ุ60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ุ60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าว 3 สี ุ60 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวโจ๊ก 120 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวมะลิ 60 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ข้าวคิด คิด ข้าวมะลิน้ำนม 80 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวกล้อง) 50 ติดต่อ
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ 70 ติดต่อ
กลุ่มรวมใจพัฒนาปลูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง/ ข้าวสารแพ็คถุงสูญญากาศ 60 ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านกล้วยเภา ข้าวสารแพ็คถุงสูญญากาศ 60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเหนียวดำ 60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวหอมมะลิ 105 (ข้าวขัดขาว) 50 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง ข้าวเม็ดฝ้าย 60 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 650 ติดต่อ
ศูนย์ข้าวชุมชนข้าวอินทรีย์นาภูตำบลหนองห้าง เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 650 ติดต่อ
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1 ข้าวเม่าหวาน 200 กก. ติดต่อ
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1 ข้าวเม่าหวาน 200 กก. ติดต่อ
ข้าวเม่าหวานบ้านนาล้อม 1 ข้าวเม่าหวาน 200 กก. ติดต่อ
กลุ่มข้าวหอมมะลิเพชรทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสารแพ็คถุงสูญญากาศ 1 กก. 100 ติดต่อ
กลุ่มปลูกข้าวปลอดสารพิษ ข้าวหอมกระดังงา - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง Organic Fairtrade Thai Cargo Tri-O Rice (ข้าวผสม 3 สายพันธุ์อินทรีย์-แฟร์เทรด) 90 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง ขนมคุกกี้จากแป้งข้าวอินทรีย์ 35 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง Fairtrade Organic Thai Hom Mali Rice Milled (ข้าวขาวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ 5 กิโลกรัม) 250 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง Fairtrade Organic Thai Hom Mali Rice Milled (ข้าวข)าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ 70 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง Fairtrade Organic Thai Red Cargo Rice (ข้าวกล้องมะลิแดง อินทรีย์) 90 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง Organic Fairtrade Thai Cargo Black Rice (Riceberry) (ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่อินทรีย์) 110 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวฮางชุมชนโคกสะอาด ข้าวฮางงอก 1 กก. - ติดต่อ
วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง ข้าวกล้องหอมมะลิดำหนองคาย 100 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) สินค้าฉลากพิเศษ พิมพ์ฟรี - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ข้าวเหนียวดำ ลืมผัว ซ้อมมือ - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ข้าวขนาดพิเศษ - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์โป่งเจริญ (กุดแข้ด่อน) ของรับไหว้ ชุดกิฟต์เซต - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ ข้าวหอมนิล​ 1​ กิโลกรัม​ (แพ็คสูญญากาศ)​ 60 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติหนองยอ ข้าวขัดขาวทั่วไป - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี ข้าวกล้องหอมมะลิ - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ต.บุฤาษี ข้าวกล้องหอมสามพันธุ์ - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา ข้าวกล้องสามสี - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวธัญโอสถ 4 ทรายทองวัฒนา ข้าวเหนียวดำ - ติดต่อ
ข้าวกล้องดอยบ้านนาเกียน ข้าวกล้องดอยนาเกียน - ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวบ้านเด่นใหญ่ ข้าวกข.43 - ติดต่อ
กลุ่มสมาชิกสหกรณ์โรงสีข้าวชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง ข้าวเขาวงแท้ 100% 100 ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านเมืองเตา ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ - ติดต่อ
วิสาหกิจเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์ - ติดต่อ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ - ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ข้าวหอมมะลิ - ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ข้าวผสมห้าสายพันธุ์ - ติดต่อ
สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ข้าวกล้องมะลิแดง - ติดต่อ
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เครือข่าย สก.เกษตรอินทรีย์ทัพไทย จำกัด ข้าวหอมมะลิ สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทัพไทย - ติดต่อ
ธนาคารข้าวบ้านกระเทียม ข้าวหอมมะลิ - ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรปลูกพืชปลอดภัยม่วงงาม ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขาปละ ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชมชนข้าวฮางหอมทองสกลทวาปีบ้านนาบ่อ ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านยะสุข ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปข้าวปลอดสารพิษบ้านทุ่งน้อย ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีเพื่อชุมชนทุ่งหลวง ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มข้าวไร่พ่วงพรมดร ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว อ.พบพระ จ.ตาก ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่พริกลุ่ม ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลดงแดง ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
สมาคมเกษตรอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทัพไทย ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มเกษตรก้าวหน้า ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์สามสวน/ ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวหอมทองบ้านจำปา ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เป็นสุขนาโก ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มข้าวเจ๊กเชยเสาไห้จังหวัดสระบุรี ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องเพื่อสุขภาพทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสารบรรจุถุง - ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 50 ติดต่อ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเหนียวเขาวงตำบลหนองผือ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์(มาเยอ) 50 ติดต่อ
ด้านบน