ข้าวขาวกอเดียว 35

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวขาวกอเดียว 35

image

ประวัติความเป็นมา

            เป็นสายพันธุ์ข้าวที่คัดเลือกมาจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวขาวกอเดียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรคัดเลือกมาจากข้าวขาวกอเดียวที่อยู่ในงานอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซึ่งเป็นข้าวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตร  มีคุณภาพการหุงต้มดี ปลายข้าวทำผลิตภัณฑ์เส้นได้ดีเป็นที่ต้องการของตลาดค้าข้าว ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เก็บรวบรวมพันธุ์ในปี 2527 ที่บ้านเขาดิน  ต.เขาเจ็ดลูก กิ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร นำมาปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมเพื่อบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา

            โดยคณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ กรมการข้าว มีมติรับรองพันธุ์  ชื่อ  ขาวกอเดียว 35  เพื่อแนะนำให้เกษตรกรปลูก เมื่อวันที่  17  กันยายน  2552

 

ลักษณะทั่วไป

             เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง สูงเฉลี่ย 190 เซนติเมตร อายุเก็บเกี่ยว ต้นเดือนธันวาคม ทรงกอแบะ ใบและกาบใบสีเขียว มุมปลายใบตก มีขนบนแผ่นใบ  ใบธงหักลง คอรวงยาว  รวงแน่นปานกลาง ยอดเกสรตัวเมียสีขาว ปลายยอดดอกสีขาว เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง ปริมาณอมิโลสสูง (27.4 %)  ให้ผลผลิตประมาณ 500 กิโลกรัมต่อไร่

                โดยลักษณะเด่นคือ ให้คุณภาพเมล็ดดี คือมีท้องไข่น้อย เมล็ดยาว รูปร่างเรียว คุณภาพการสีดีมาก สามารถทำเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ได้คุณภาพการหุงต้มและรับประทาน เป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคเหนือตอนล่าง ข้าวร่วนค่อนข้างแข็ง ปลายข้าวสามารถนำเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เส้นได้ดี เช่น เส้นขนมจีน

 

คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ

                มีปริมาณไนอะชีนสูง ช่วยในการเผาผลาญไขมัน คาร์โบไฮเดรต และโปรตีนควบคุมการทำงานของสมองและระบบประสาท

 

ที่มาข้อมูล  สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

 

ด้านบน