ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์

image

ประวัติความเป็นมา

          ข้าวพันธุ์อัลฮัมดูลิลละห์ หรือข้าวขาวสตูล เรียกสั้นๆว่า ข้าวอัลฮัม มาจากภาษายาวี อัลฮัม หมายถึง พระผู้เป็นเจ้า และลิลล๊ะ แปลว่า ขอบพระคุณ โดยนัยแล้วข้าวอัลฮัมจึงมีความหมายถึง พันธุ์ข้าวที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผลผลิตตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา จึงเรียกพันธุ์ข้าวนี้ว่า “อัลฮัมดูลิลละห์” ที่แปลว่าขอบคุณอัลเลาะห์ หรือขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า

            เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชาวมุสลิมทางภาคใต้ ปลูกในพื้นที่ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งชาวนาได้ปลูกตดต่อกันมานานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเล่าขานกันว่าชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล ได้นำพันธุ์ข้าวอัลฮัมมาจากหมู่เกาะลังกาวี ในประเทศมาเลเซีย นำมาปลูกในพื้นที่ตำบลโคกพิลา บางคำบอกเล่ากล่าวไว้ว่า ข้าวอัลฮัมเป็นข้าวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศมาเลเซีย มีการนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรือนแลมีการกระจายไปถึงจังหวัดพัทลุง โดยเรียกว่า “ข้าวขาวสตูล” เป็นข้าวที่ทนต่อความเป็นกรดของดินทางภาคใต้ได้ดี นิยมปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน มีรสชาติหวานมันคุณค่าทางอาหารสูง อิ่มท้องนาน ปัจจุบันข้าวอัลฮัม เป็นที่นิยมในการบริโภคของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล มีการจำหน่ายในท้องถิ่นและประเทศมาเลเซีย

 

ลักษณะทั่วไป

           เป็นข้าวเจ้าที่ไวต่อช่วงแสง เก็บเกี่ยวช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี และให้ผลผลิตประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวอัลฮัมดูลิลละห์เป็นข้าวขาวที่มีรสชาติหวานมัน หุงขึ้นหม้อ กินอิ่มท้องนาน มีอมิโลส 25% ข้าวหุงสุกร่วน นิยมทานในลักษณะข้าวกล้อง

 

คุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญ

พลังงาน                         358.04   กิโลแคลอรี่
ไขมัน                                 2.96         กรัม
โปรตีน                              8.35         กรัม
คาร์โบไฮเดรต                    74.5         กรัม
น้ำตาล                          1.91         กรัม
ใยอาหาร                        3.04       กรัม
วิตามินบี1                       0.256       มิลลิกรัม
แคลเซียม                       15.8         มิลลิกรัม
เหล็ก                             0.94         มิลลิกรัม
วิตามินอี                         0.56         มิลลิกรัม
กาบา                                   290.2       มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
โอเมก้า3                       36.9         มิลลิกรัมต่อ100กรัม
โอเมก้า6                         917.76     มิลลิกรัมต่อ100กรัม
โอเมก้า9                        1,003.38   มิลลิกรัมต่อ100กรัม

ที่มา : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

 

ที่มาข้อมูล  กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

 

ด้านบน