ข้าวหอมชลสิทธิ์

ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ

ข้าวหอมชลสิทธิ์

image

ประวัติความเป็นมา

            เป็นลูกผสมของข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 หอมชลสิทธิ์ถูกคัดเลือกให้มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาวดอกมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถทนอยู่ใต้น้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์ ดังนั้นจึงเหมาะกับพื้นที่นาภาคกลางที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย หอมชลสิทธิ์มีผลผลิตข้าวเปลือกในระดับ 900 – 1000 กก./ไร่

 

ลักษณะทั่วไป

- ทนน้ำท่วมแบบฉับพลันในทุกระยะการเจริญเติบโต

- ข้าวเจ้าหอม ความสูงประมาณ 107 เซนติเมตร

- พันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงปลูกได้ทั้งปีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 120 วัน

- ข้าวเปลือกสีฟางคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

- จำนวนรวงต่อกอประมาณ 15 รวง (นาดำ)

- ความยาวรวงประมาณ 15 ซม.

- ลำต้น ใบสีเขียวยาวกว้างปานกลาง

- ใบธงทำมุมกับคอรวง ทรงกอตั้งแบะเล็กน้อย เมล็ดข้าว ขนาดกว้าง 2.5  ยาว 10.9 หนา 2.0 มิลลิเมตร

 

คุณค่าทางโภชนาการ

 - ปริมาณอะไมโลส         14-15%

- ระดับค่าการสลายตัวในด่าง(1.7% KOH)               ~2

  ซึ่งต้องการอุณหภูมิมากกว่า 74oC เพื่อทำให้แป้งสุก

 

ที่มาข้อมูล ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวและหน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยน์ยีนข้าว

ด้านบน